Elektrochirurgia

Zabiegi elektrochirurgiczne są bardzo powszechnie stosowane w praktyce dermatologicznej. Można je podzielić na kilka rodzajów:

  • cięcie elektryczne (elektrosekcja)
  • koagulacja elektryczna (elektrokoagulacja)
  • wypalanie elektryczne (elektrodesykacja)
  • niszczenie tkanek iskrą elektryczną (elektrofulguracja)

Są to zabiegi o małej inwazyjności, krótkotrwałe, skuteczne, bardzo rzadko dające powikłania.