Teleporada

W przypadku braku możliwości wizyty w gabinecie i bezpośredniego kontaktu z lekarzem – istnieje możliwość teleporady, z wypisaniem recepty i wysłaniem kodu recepty telefonicznie.

Termin teleporady należy wcześniej uzgodnić telefonicznie:

– tel. 34 368 06 32

– tel. 502 392 805